27 Σεπτεμβρίου 2020 ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αναζητήστε στην Πύλη Σύνθετη αναζήτηση

08/05/2008

Μυκηναϊκοί χρόνοι

Δήμος ’ργους


Αγγεία, 12ος αιώνας π.Χ.
Θολωτοί τάφοι
Νεολιθική γυναικεία φιγούρα
Σφαιρικό αγγείο νεολιθικής εποχής
Συλλογή Λέρνας

Σύμφωνα με τη μυθολογία, οι πρώτοι κάτοικοι του ’ργους ήταν οι Πελασγοί, με βασιλιά τον θεό Ίναχο. Αυτοί ονόμασαν το λόφο του Κάστρου «Λάρισσα» (βασιλικός ή οχυρωμένος λόφος). Ο γιος του ο Φορωνέας, που ήταν ο πρώτος θνητός βασιλιάς, συγκέντρωσε τους διασκορπισμένους κατοίκους και ίδρυσε το «Φορωνικόν ’στυ», που θεωρείται η αρχαιότερη πόλη της Ελλάδας. Τα αρχαιότερα ίχνη που αποκαλύφθηκαν στην πόλη ανήκουν στη Νεολιθική εποχή ( περ. 4500 π.Χ.) και η ποικιλία ευρημάτων κεραμικής δείχνει πως στο ’ργος εκτεινόταν ένας σημαντικός οικισμός στις παρυφές των δύο λόφων. Πιθανότατα παρόμοιος οικισμός, αλλά πολύ καλά διατηρημένος, ο οικισμός της Λέρνας, αποκαλύφθηκε κοντά στο ’ργος, στο χωριό των Μύλων, στη δυτική παραλία του Αργολικού Κόλπου κοντά στη ελώδη λίμνη που κατοικούσε η μυθική Λερναία Ύδρα. Εδώ βρέθηκαν στρώματα κυρίως της Νεολιθικής (5000-3500 π.Χ) και της Πρώιμης εποχής Χαλκού (2500-2200 π.Χ).
Στο ’ργος, τα αρχαιότερα έως τώρα σωζόμενα κατάλοιπα κτισμάτων χρονολογούνται γύρω στο 2000 π.Χ. (μεσοελλαδική εποχή) και ανήκουν σ’ ένα σημαντικό οικισμό, πιθανόν οχυρωμένο, που ήταν εγκατεστημένες στην κορυφή του λόφου της Ασπίδας, ενώ κατοικίες κτισμένες με επιμέλεια αποκαλύφθηκαν γύρω από τις ανατολικές παρυφές του ίδιου λόφου. Νεκροταφείο της ίδιας εποχής επεκτεινόταν στις χαλικωτές αποθέσεις του ποταμού Ξεριά.
Στην κορυφή του Κάστρου υπήρχε οχυρωμένη ακρόπολη με κυκλώπεια τείχη, πολύ πιθανόν και ανάκτορα που καταστράφηκαν κατά τη διαμόρφωση του χώρου στην κλασική εποχή. Κατάλοιπα οικιών σε σχήμα «μεγάρου», με αυλές και τοιχογραφίες, ανακαλύφθηκαν κυρίως στην περιοχή γύρω από την ανατολική πλευρά του λόφου της Ασπίδας, ενώ στον αυχένα ανάμεσα στους δυο λόφους της πόλης, είχαν λαξευτεί σε πυκνή διάταξη θαλαμωτοί τάφοι.

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

’λλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.

Ανακοινώσεις της Περιφέρειας