07 Αυγούστου 2020 ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αναζητήστε στην Πύλη Σύνθετη αναζήτηση

14/05/2008

Παυσανίας : Ναός και μαντείο Απόλλωνα Δειραδιώτη

Δήμος ’ργους

Ανιόντων δέ ες τήν άκρόπολιν εστί μεν της ακραίας "Ηρας τό ιερόν, έστι δέ και ναός Απόλλωνος, δν Πυθαενς πρώτος παραγενόμενος εκ Δελφών λέγεται ποιήσαι. Τό δέ άγαλμα τό νϋν χαλκοϋν έστιν ορθόν, δειραδιώτης Απόλλων καλούμενος, δτι και ό τόπος ούτος καλείται Δειράς. Ή δέ οι μαντική (μαντεύεται γάρ έτι και ές ημάς) καθέστηκε τρόπον τούτον: γυνή μέν προφητεύουσα έστιν, ανδρός εύνής είργομένη θυομένης δέ έν νυκτί άρνός κατά μήνα εκαστον, γευσαμένη δη τοϋ αίματος ή γυνή κάτοχος εκ τοϋ θεού γίνεται. Τοϋ δειραδιώτου δέ Απόλλωνος έχεται μέν Ιερόν Αθηνάς οξυδερκούς καλούμενης, Διομήδους ανάθημα, δτι οι μαχομένω ποτέ ένΊλ΄ιω τήν άχλύν άφεϊλεν ή θεός άπό τών όφθαλμών έχεται δέ τό στάδιον, έν ώ τόν αγώνα τω νεμε΄ιω Διί και τά Ήραϊα άγουσιν. Ές δέ τήν άκρόπολιν ίοϋσίν έστιν έν αριστερά τής οδού τών Αιγύπτου παίδων και ταύτχ μνήμα. Χωρίς μέν γάρ άπό τών σωμάτων ένταϋθα αί κεφαλαί, χωρίς δέ έν Αέρνχ σώματα τά λοιπά έν Αέρνη γάρ και ό φόνος έξειργάσθη τών νεανίσκων, αποθανόντων δέ άποτέμνουσιν αι γυναίκες τάς κεφάλας άπόδειξιν προς τόν πατέρα ών έτόλμησαν.
Παυσ. II 24,1-2
Μετάφραση
Ανεβαίνοντας κανείς προς την ακρόπολη (της Λάρισσας) έχει το ιερό της ακραίας Ήρας, καθώς και το ναό του Απόλλωνα, τον οποίο λένε πως έχτισε πρώτη φορά ο Πυθαεύς που ήρθε από τους Δελφούς. Το σημερινό χάλκινο λατρευτικό του άγαλμα παριστάνει όρθιο το θεό, ο οποίος ονομάζεται - από τον τόπο που λέγεται Δειράς - Απόλλωνας δειραδιώτης (της Ράχης). Η χρησμοδοσία, η οποία συνεχίζεται και επί των ημερών μας, γίνεται ως εξής: προφητεύει μια γυναίκα, στην οποία δεν επιτρέπεται να συνευρεθεί με άντρα. Κάθε μήνα θυσιάζεται τη νύχτα μια προβατίνα, της οποίας όταν γευθεί το αίμα η γυναίκα, "κατέχεται" από το θεό. Με το ναό του δειραδιώτη Απόλλωνα συνέχεται το ιερό της λεγόμενης οξυδερκούς Αθηνάς, αφιέρωμα του Διομήδη, γιατί κάποτε, ενώ αυτός πολεμούσε στο Ίλιο η θεά αφαίρεσε από τα μάτια του την αχλύν. Κατόπιν έρχεται το στάδιο, όπου κάνουν τους αγώνες για τον νέμειο Δία και τα Ηραία. Ανεβαίνοντας κανείς στην ακρόπολη έχει κι εδώ, αριστερά του δρόμου, τάφο για τους γιους του Αιγύπτου: εδώ δηλ. θάφτηκαν τα κεφάλια τους χωρίς τα σώματα, ενώ στη Λέρνη θάφτηκαν χωριστά τα σώματα. Στη Λέρνη είχε γίνει και ο φόνος των νέων, μετά το θάνατο των οποίων οι γυναίκες είχαν κόψει τα κεφάλια ως απόδειξη προς τον πατέρα για την τολμηρή τους πράξη.
Πανσανίου Ελλάδος Περιήγησις Κορινθιακά Λακωνικά

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

’λλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.

Αρχική

Πελοπόννησος Νομός Αργολίδος>Πολιτισμός Ιστορία Αρχαία μνημεία

Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Πελοπόννησος
Νομός Αργολίδος
Νομός Αρκαδίας
Νομός Κορινθίας
Νομός Λακωνίας

Ανακοινώσεις της Περιφέρειας