02 Οκτωβρίου 2020 ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αναζητήστε στην Πύλη Σύνθετη αναζήτηση

16/05/2008

ΠΛΑΤΕΙΑ Α΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Δήμος ’ργους

Στην οδό Δημ. Γούναρη, κοντά στον Αϊ-Γιάννη. Οι εργασίες της Α΄ Εθνοσυνέλευσης άρχισαν στο ’ργος στο ναό του Αι-Γιάννη το Δεκέμβριο 1821 και συνεχίστηκαν στην Πιάδα (Νέα Επίδαυρο).
Με την έναρξη της Επανάστασης εμφανίστηκε η ανάγκη πολιτικής οργάνωσης, δεδομένου ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες της επανάστασης ήταν η έλλειψη πολιτικής και στρατιωτικής οργάνωσης. Οι επαναστατημένοι Έλληνες για το συντονισμό του αγώνα χρειάζονταν κάποιο "σύστημα". Η πρώτη αξιόλογη οργανωτική προσπάθεια έγινε στη μονή Καλτεζών έξω από την Τρίπολη, όπου συστάθηκε η Πελοποννησιακή Γερουσία στις 26 Μαίου 1821. Πρώτες μορφές οργάνωσης, σαν την Πελοποννησιακή Γερουσία υστερούσαν στο ότι ήταν τοπικά περιορισμένες σε ό,τι αφορούσε την ισχύ τους. Στις εργασίες είχαν λάβει μέρος τριάντα περίπου πρόκριτοι και αρχιερείς για την ανάδειξη της Γερουσίας, η οποία θα συντόνιζε τον αγώνα στο Μοριά μέχρι την άλωση της Τριπολιτσάς. Παράλληλα, τους ενδιέφερε προσωπικά να είναι οργανωμένοι, για να μην κινδυνεύει η εξουσία τους από το Δημήτριο Υψηλάντη, η άφιξη του οποίου αναμενόταν.
Μετά την άλωση της Τρίπολης, που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτριος Υψηλάντης προσπάθησε να συγκαλέσει εθνική συνέλευση με αντιπροσώπους από όλα τα μέρη της επαναστατημένης Ελλάδας για τη σύσταση πολιτικού συστήματος. Οι δυσκολίες παρουσιάστηκαν από την αρχή, γιατί η Πελοποννησιακή Γερουσία δεν εννοούσε να διαλυθεί, σύμφωνα με την προκήρυξη της. Οι άρχοντες ήθελαν να κερδίσουν επίσης χρόνο, για να φτάσουν από τη Στερεά Ελλάδα ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Νέγρης, που ήταν πολιτικά αντίθετοι του Δημήτριου Υψηλάντη. Εξάλλου, η δόξα των στρατιωτικών από την άλωση της Τριπολιτσάς ήταν μεγάλη και έλπιζαν ότι με τον καιρό θα μειωνόταν η πρώτη συγκλονιστική εντύπωση από το γεγονός αυτό.
Με την επιμονή του Υψηλάντη και των στρατιωτικών, άρχισαν να καταφθάνουν οι αντιπρόσωποι των επαρχιών στο ’ργος περί τα τέλη Νοεμβρίου. Οι αντιπρόσωποι αυτοί δεν εκλέχτηκαν με κανονικές εκλογές από το λαό, ο οποίος ήταν αγράμματος και δεν ήξερε από πολιτική. Ήταν οι γνωστοί πρόκριτοι και αρχιερείς και ορισμένοι άνθρωποι των γραμμάτων, που νοιάζονταν για τα αξιώματα και την εξουσία.
Οι εργασίες άρχισαν την 1η Δεκεμβρίου 1821, αλλά ξεκίνησαν άσχημα. Ο Υψηλάντης με την υποστήριξη μόνο των στρατιωτικών δεν μπόρεσε να διατηρήσει το χαρακτήρα της Εθνικής Συνέλευσης, την οποία κατόρθωσε ο Μαυροκορδάτος να μετατρέψει σε "Πελοποννησιακή". Με την αλλαγή αυτή περιορίζονταν οι στόχοι της και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θα εκλέγονταν. Αφού το σώμα που συστάθηκε παραμένει "τοπικό". Ουσιαστικά ταυτιζόταν με την Πελοποννησιακή Γερουσία. Ο Υψηλάντης, επειδή ήθελε να διατηρηθεί το ήπιο κλίμα και να μην οξυνθούν τα πράγματα, υποχώρησε και δέχτηκε το αξίωμα του προέδρου της "Πελοποννησιακής Γερουσίας", ένα αξίωμα χωρίς αντίκρισμα, αφού οι υπόλοιποι θα είχαν την πλειοψηφία και δε θα μπορούσε να επιβληθεί. Η "Πελοποννησιακή Συνέλευση" ψήφισε διακήρυξη, η οποία περιείχε αντιφάσεις και ανακρίβειες, που προκαλούν κατάπληξη, με σκοπό "να λησμονηθεί η συμβολή της οικογένειας Υψηλάντη στον Αγώνα, να λησμονηθεί η Φιλική Εταιρεία, να αποδοθεί η επανάσταση του ελλαδικού χώρου όχι στην ενιαία απόφαση του Έθνους για εξέγερση εναντίον της τουρκικής κυριαρχίας, αλλά σε ειδικά γεγονότα, και να δικαιολογηθεί η αναρχία και αταξία που επικρατούσε από τις πολεμικές περιπέτειες. Στην πραγματικότητα ήταν σε όλους γνωστό ότι αυτή ήταν αποτέλεσμα της διαμάχης του Υψηλάντη και των προκρίτων, που είχαν προκαλέσει ηθελημένα ή όχι οι τελευταίοι".
Επίσης, η συνέλευση του ’ργους ψήφισε τον Οργανισμό προσωρινής διοικήσεως, ένα είδος συντάγματος, που ρύθμιζε διάφορα θέματα πολιτικά και στρατιωτικά. Με τον Οργανισμό η επιβολή των προκρίτων ήταν απόλυτη, αφού οι στρατιωτικοί θα υποτάσσονταν στη Γερουσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι έφερε έντονη τη σφραγίδα του Μαυροκορδάτου και του Νέγρη, οι οποίοι είχαν αναλάβει τη σύνταξη του, αν και δε συμμετείχαν στις εργασίες, γιατί δεν ήταν Πελοποννήσιοι. Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα της συνέλευσης ήταν επίτευγμα της πολιτικής του Μαυροκορδάτου. Η "τοπική” εξουσία, διοίκηση και οργάνωση δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα, ως εμπόδιο που απειλεί την ενότητα των Ελλήνων και διακυβεύει την επιτυχία της επανάστασης.
Ο Υψηλάντης, βλέποντας τις έριδες και τις ραδιουργίες για την εξασφάλιση της εξουσίας, αποφάσισε να εγκαταλείψει το ’ργος, πριν τελειώσουν οι εργασίες, και πήγε στην Κόρινθο με τον Θ. Κολοκοτρώνη, τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και άλλους οπλαρχηγούς για την πολιορκία και άλωση της πόλης.
Εν τω μεταξύ και πριν φύγουν οι στρατιωτικοί, συνέβη ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό - δολοφονήθηκε στον Ξεριά, έξω από το ’ργος, ο Αντώνης Οικονόμου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ιδιαίτερη αναστάτωση στην περιοχή του ’ργους. Οι πολιτικοί ανησυχούσαν και δεν αισθάνονταν ασφαλείς, επειδή ο στρατός αγρίεψε και απειλούσε. Στο πλαίσιο της οξύτατης αντιπαράθεσης και των εχθροπραξιών μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών, υπήρχε πολύς στρατός τότε στο ’ργος και στο Ναύπλιο, επειδή το δεύτερο εξακολουθούσε να πολιορκείται από τους Έλληνες.
Κάτω απ΄ αυτές τις συνθήκες αποφάσισαν να μεταβούν στη Νέα Επίδαυρο και εκεί "να πουν τα ψέματα τους", όπως έγραψε ο Θ. Κολοκοτρώνης στ΄ απομνημονεύματα του. Πρόκειται για την Α΄ εθνοσυνέλευση της Επανάστασης, η οποία άρχισε τις εργασίες της στις 20 Δεκεμβρίου 1821 και τις τελείωσε στις 16 Ιανουαρίου 1822. Μνημειώδης έμεινε η γνωστή διακήρυξη της ανεξαρτησίας (1-1-1822), με την οποία "το Ελληνικόν Έθνος εκήρυξεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και ανεξαρτησίαν". Επίσης, ψηφίστηκε το πρώτο σύνταγμα της πατρίδας μας, το "προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος", που περιλάμβανε 110 άρθρα. Συμμετείχαν 59 αντιπρόσωποι. Ο Υψηλάντης και ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν παρόντες - αλλά κατέλαβαν την Κόρινθο στις 14 Ιανουαρίου, δηλαδή πριν ακόμα τελειώσουν οι εργασίες της εθνοσυνέλευσης.
Τελικά, η συνέλευση του ’ργους, όπως ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου του 1821 και όπως διαμορφώθηκε στη συνέχεια, δεν ήταν εθνοσυνέλευση, αφού ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και οι άλλοι τη μετέτρεψαν σε πελοποννησιακή. Παρόλα αυτά, αναμφίβολα ήταν ο πρόδρομος της Πιάδας και το ’ργος άνοιξε το δρόμο προς τη Νέα Επίδαυρο. Ίσως φταίνε κάποτε και οι συγκυρίες.

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

’λλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.

Αρχική

Πελοπόννησος Νομός Αργολίδος>Τουρισμός - Σύγχρονη Ζωή

Πολιτικός Χάρτης
Είδη Τουρισμού
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Παραδοσιακά Προϊόντα

Διοικητική Υπαγωγή
Μέσα Μεταφοράς
Τουριστική Υποδομή
Παροχή Υπηρεσιών

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Πελοπόννησος
Νομός Αργολίδος
Νομός Αρκαδίας
Νομός Κορινθίας
Νομός Λακωνίας

Ανακοινώσεις της Περιφέρειας