18 Ιουνίου 2018 ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αναζητήστε στην Πύλη Σύνθετη αναζήτηση

21/05/2008

Σύγχρονη Οικονομική Δραστηριότητα.

Δήμος Άργους


Πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής, Δήμου Άργους,
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δήμου Άργους
Νυχτερινή άποψη του Άργους
Κεφαλάρι Άργους (νυχτερινή άποψη)
Τουριστικό Πανόραμα 2003
Παιδικός Σταθμός Δήμου Άργους
Φαρμακάς, Δημοτικές Κατασκηνώσεις
Γυναίκα στον αργαλειό
Βοσκή
Κέντρο Νεότητας
Χονδρική Αγορά Δήμου Άργους
Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού

Η επιχειρηματική δραστηριότητα καθορίζεται από την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική δομή μίας περιοχής αλλά και του κράτους στο οποίο ανήκει γενικότερα. Το γεγονός αυτό συνδέει μία σειρά από παράγοντες που αναμφίβολα διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μία περιοχή. Ο συνδυασμός των προαναφερθέντων παραγόντων επιτρέπει σε μία επιχειρηματική δράση την εξέλιξη της, την ανανέωσή της, την καθυστέρησή της, με αποτέλεσμα την επιτυχία ή την αποτυχία της. Έτσι και στην περίπτωση της Αργολίδας, η επιχειρηματική σκέψη προσδιορίζεται από την ιστορική συγκυρία, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα γεωγραφικά και πολιτικά δεδομένα αλλά και από τα γενικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης της χώρας σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις και ανάλογα από τις διεθνείς σχέσεις που αυτή έχει αναπτύξει.
Στην περιοχή της Αργολίδας και συγκεκριμένα στο Άργος, η επιχειρηματική δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε διάφορους τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η βιοτεχνία, τον τουρισμό, το εμπόριο καθώς και στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών.
Η δυνατότητα για επιχειρηματική δράση που παρέχεται στους κατοίκους της εκάστοτε περιοχής σε ένα συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο, εξαρτάται και από το επίπεδο των υποδομών που παρέχονται. Αναφορικά με τη χώρα μας, οι αδυναμίες που υπήρχαν στις υποδομές συνδέονται άμεσα με την οικονομική υστέρηση του ελληνικού κράτους, τις αλλεπάλληλες ιστορικές περιπέτειες, τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και τις επιλογές. Το πρώτο, χρονολογικά, και βασικό δίκτυο μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο και έπεται το οδικό. Το σιδηροδρομικό δίκτυο συγκροτήθηκε την περίοδο διακυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπη στο πλαίσιο της εκσυγχρονιστικής του πολιτικής με σημείο αναφοράς τα έργα υποδομής. Το σιδηροδρομικό δίκτυο δε λειτουργεί ως μοχλός αγροτικής και βιομηχανικής ανάπτυξης όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, αφού από την πρώτη στιγμή δηλώνεται η ανεπάρκειά του. Η κατάσταση αυτή θα εξακολουθήσει και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η μεταφορά αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων εξακολουθεί να παραμένει προβληματική. Η ελάχιστες χρηματοδοτήσεις αλλά και η μικροπολιτική των τοπικών πολιτικών παραγόντων καθυστερεί την ανάπτυξη. Για παράδειγμα η περίπτωση της κατασκευής και της θεμελίωσης της οδικής γέφυρας του Χαράδρου (ποταμός Ξηριάς) εγκρίνεται επί πρωθυπουργίας Π. Τσαλδάρη (1934) και αναβάλλεται επί πρωθυπουργίας Βενιζέλου, ο οποίος κατηγορείται για εχθρότητα προς την περιοχή λόγω πολιτικών αντιπαραθέσεων. Οι περιορισμένες χρηματοδοτήσεις διατηρούν την προβληματικότητα του οδικού δικτύου έως το 1960, όποτε και αρχίζουν να αυξάνονται οι πιστώσεις σε νομαρχιακό επίπεδο για την ανάπτυξη του συγκοινωνιακού οδικού δικτύου.
Παρόμοια προβλήματα με αυτά της ανάπτυξης του οδικού δικτύου παρουσιάζονται και στην περίπτωση της ηλεκτροδότησης που απαιτεί απαραίτητο εκσυγχρονιστικό έργο για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βιοτεχνία, αρχικά, και βιομηχανία, μεταγενέστερα. Ο ηλεκτροφωτισμός του Άργους γίνεται αρχικά από ιδιωτικές εταιρίες κατόπιν συμφωνίας με τον δήμο.
Στον τομέα της ανάπτυξης των υποδομών δεν πρέπει να αγνοηθεί και η καθυστέρηση στην ταχυδρομική και τηλεφωνική επικοινωνία, που πάσχουν επίσης από πολύ σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει αδυναμία ανταπόκρισης και κάλυψης των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών, περιορισμένο ωράριο λειτουργίας, κακή οργάνωση, εμπλοκή στην επικοινωνία με άλλους νομούς.
Μαζί με την κάθε μορφής κρατική παρέμβαση, κρίσιμο σημείο στην οικονομική και επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί η συνεταιριστική και συλλογική αντίληψη των επαγγελματιών. Η δημιουργία για παράδειγμα του Οικονομικού Συνεταιρισμού Αργολίδας το 1913, θεωρείται σημαντικό βήμα για την οικονομική πρόοδο των επαγγελματιών της περιοχής. Παρ’ όλες τις προσπάθειες κάποιων προσώπων δε φαίνεται να έχει εθιστεί ο παραγωγός και ο επιχειρηματίας της περιοχής στο συνεταιριστικό πνεύμα. Η ιδέα του «συνεταιρίζεσαι» φαίνεται να βρίσκει πρόσφορο έδαφος αργότερα. Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αργολίδας ενδυναμώνεται σε γεωργικό και βιομηχανικό επίπεδο (εργοστάσιο κονσερβών), εκσυγχρονίζεται και διευρύνει τον κύκλο εργασιών της και σε άλλα προϊόντα.
Η ιδιωτική πρωτοβουλία στο χώρο της βιομηχανίας τη δεκαετία του 1930, φαίνεται να αναπτύσσεται κυρίως στον υφαντουργικό, το γεωργικό και στον τομέα των τροφίμων. Η γεωργική και βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής αναπτύσσει διαφορετικές προοπτικές με την είσοδο της χώρας στην ΕΕ. Πολλοί από τους επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται την επιτακτική ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους και εκσυγχρονίζονται, κάποιοι άλλοι αρνούνται να ακολουθήσουν τις επιταγές της εποχής. Συνεπώς, αν και στον αγροτικό τομέα υπάρχει αύξηση των επιδοτήσεων, δεν επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός και η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. Υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης και επιστημονικής κατάρτισης των αγροτών. Η εμφάνιση ξένων εργατών τον τελευταίο καιρό δημιουργεί νέα δεδομένα.
Τέλος, η ανάπτυξη του Τουριστικού τομέα αποτελεί αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού των τοπικών αρχών και των επαγγελματιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για τον τομέα εκείνο που μαζί με τον γεωργικό αποτελούν βασικούς πυλώνες της οικονομίας. Ο προβληματισμός οφείλεται στο ότι η Αργολίδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει τουριστικό θέρετρο, φυσική ομορφιά, αρχαιολογικούς θησαυρούς και άλλα που έρχονται σε αντίθεση με την περιορισμένη υποδομή και ελλιπή παροχή υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα στοιχεία επαγγελματικών δραστηριοτήτων:
Οι επαγγελματικές επιλογές και δραστηριότητες αλλάζουν και διαφοροποιούνται στο βαθμό που οι οικονομικές δομές το επιτρέπουν. Οι δραστηριότητες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη ντόπια αγορά και ζήτηση.
Στο μητρώο του Επιμελητηρίου υπάρχουν ακόμα καταγραφές επαγγελμάτων που τείνουν να χαθούν:
• Σκυτοράπτης, Σανδαλοποιός, Πιλοκαθαριστήριο
• Καθεκλοποιός, Σαρωθροποιός, Καλαθοποιός, Σαγματοποιός
• Καροποιός, Πεταλωτής
• Κασσιτερωτής
• Οπλοδιορθωτής
• Αιτησιογράφος
• Αργυραμοιβός
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς επίσης και οι επαγγελματικές κατηγορίες διαμορφώνονται, όπως είναι φυσικό, ανάλογα με την τεχνολογική εξέλιξη και ζήτηση που υπάρχει σε ορισμένες ειδικότητες. Έτσι εκτός από τις κλασσικές επιχειρηματικές δραστηριότητες εμπορίου, γεωργίας, τουρισμού και διαφόρων άλλων επαγγελματικών κατηγοριών, παρατηρούμε μία απότομη εμφάνιση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων περιορισμένων στο χρόνο αλλά και στο αντικείμενο. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να παρουσιαστεί κατά την εξέλιξή του στο χρόνο ως εξής:
• 1976/1979: Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων
• 1978: Γεωτρυπανιστές
• 1986: Αιτισιογράφοι
• 1990: Συσκευαστήρια
• 1994: Ραδιοφωνικοί Σταθμοί
Γίνεται σαφές πως η μαζική εμφάνιση μίας συγκεκριμένης κατηγορίας επιχειρηματικών δράσεων είναι συνυφασμένες με την αλλαγή της εκάστοτε νομοθεσίας για το συγκεκριμένο πεδίο καθώς και με τους τομείς άμεση αίτησης ανάλογα με τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της εκάστοτε εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι γεωτρυπανιστές που εμφανίζονται «μαζικά» σε μία περίοδο που η άντληση υδάτων από το εσωτερικό της γης αυξάνει τη γεωργική παραγωγή και επεκτείνει τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το ίδιο συμβαίνει κατά την περίοδο του 1999-2002 με την ξαφνική αύξηση των εταιριών «διαβίβασης και λήψης εντολών» που σχετίζονται άμεσα με το χρηματιστήριο. Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οικονομίας της περιοχής είναι η εμφάνιση επαγγελματιών σε πολλά ασύμβατα μεταξύ τους επαγγέλματα. Στο επίπεδο αυτό μπορούμε να αναγνωρίσουμε στοιχεία πολυαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης που δεν ευνοούν σε καμία περίπτωση την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αντίθετα προκαλούν σημαντικά προβλήματα σε ότι αφορά την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις μπορούν να περιγράψουν καλύτερα το φαινόμενο:
• 1983: Χωματουργικές εργασίες – εμπόριο γεωργικών προϊόντων
Καφενείο – πλυντήριο – λιπαντήριο – βενζίνες
Ελαιοζωοτροφές – υλικά οικοδομών – ρακοσυλλέκτης
• 1984: Πλανόδιος ρακοσυλλέκτης – παλαιοπώλης – οπωροπώλης
• 1985: Βιομηχανία Γράσων (ΑΕ) – Ανάληψη Δημόσιων & Ιδιωτικών έργων
• 1993: Παντοπωλείο – Φροντιστήριο ΜΕ
Οπωρολαχανικά – υγρά καύσιμα –λιπαντικά πλυντήριο αυτοκινήτων
Είδη διατροφής – ηλεκτρικά
• 1994: Εργολάβος οικοδομών – αρτοποιείο – ποτά
Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό μπορεί να ερμηνευθεί με βάση την κυρίαρχη τάση αυτοαπασχόλησης που υπάρχει στην εν λόγω χρονική περίοδο

Καταλήγοντας, η ιστορική αναδρομή μας βοήθησε να καταδείξουμε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνουν την τάση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Άργους. Διαφαίνεται πως, πέρα από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, πολλές φορές ασκήθηκαν πολιτικές δράσεις που ήταν ενάντια στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση ενάντια στην ανάπτυξη του νομού και της πόλης του Άργους. Παρατηρείται απουσία ανάπτυξης στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη του νομού. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις βασικούς άξονες που επηρεάζουν την οργάνωση οικονομικών κέντρων:
• Το κράτος και οι μηχανισμοί του, συμπεριλαμβανομένου και της τοπικής αυτοδιοίκησης
• Ο ιδιωτικός τομέας συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών
• Οι δυνατότητες που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.

Αρχική

Πελοπόννησος Νομός Αργολίδος>Οικονομία

Γεωργία / Κτηνοτροφία / Αλιεία
Βιομηχανία / Βιοτεχνία / Οικοτεχνία

Εμπόριο / Ναυτιλία / Χρηματοοικονομική Υποστήριξη

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Πελοπόννησος
Νομός Αργολίδος
Νομός Αρκαδίας
Νομός Κορινθίας

Ανακοινώσεις της Περιφέρειας