06 Αυγούστου 2020 ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αναζητήστε στην Πύλη Σύνθετη αναζήτηση

25/10/2007

Πίνακας του Πληθυσμού της επαρχίας του Έλους [1700]

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας


Πίνακας του πληθυσμού της επαρχίας του Έλους κατά την απογραφή του Grimani 1700

Θα ήταν αδύνατο να καταγράψουμε χρονολογικά και με ακρίβεια τον πληθυσμό της Λακωνίας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και της Ενετοκρατίας γιατί δεν υπάρχουν επίσημες στατιστικές. Εξαίρεση αποτελούν κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας ορισμένες επίσημες καταγραφές των κατοικημένων τόπων και του πληθυσμού, όπως ο ακόλουθος πίνακας : Πίνακας του πληθυσμού της επαρχίας του Έλους κατά την απογραφή του Grimani 1700. [Ο πίνακας είναι από το βιβλίο του: Κυρ. Ν. Στάππα «Η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν 1460 – 1821» Αθήναι, 1993]

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

’λλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.

Ανακοινώσεις της Περιφέρειας