25/10/2007
Μάνη Το κάστρο της Μάινης

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Το βυζαντινό κάστρο της Μάινης, βρίσκεται στην άκρη του ακρωτηρίου τηγάνι, απέναντι από τον όρμο του Μέζαπου. Το έχτισαν οι Βυζαντινοί στα χρόνια του Ιουστινιανού και σταδιακά εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο.


Μάνη Το κάστρο της Μάινης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.