25/10/2007
Μάνη Χαριά Οιτύλου Πυργοσυγκρότημα Αραπάκη

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Η Χαριά ήταν γνωστή για τους πετρομαστόρους της. Στη φωτογραφία φαίνεται το χαρακτηριστικό μανιάτικο πυργοσυγκρότημα της οικογένειας Αραπάκη.


Μάνη Χαριά Οιτύλου Πυργοσυγκρότημα Αραπάκη

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.