25/10/2007
Καταγραφή των μοναστηριών στην επαρχία Μυστρά [1829]

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Καταγραφή των μοναστηριών σε λειτουργία το έτος 1829 στην τότε επαρχία του Μυστρά [Λακεδαίμονος]. Ο πίνακας είναι από το βιβλίο του: Κυρ. Ν. Στάππα «Η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν 1460 – 1821» Αθήναι, 1993


Καταγραφή των μοναστηριών στην επαρχία Μυστρά [1829]
(Φωτογραφία: Ι.Κ.Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.