25/10/2007
Μονεμβασία, I. N. Ελκoμένου Χριστού

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Τρίκλιτη Βασιλική με τρούλο, με τρεις αψίδες ανατολικά και νάρθηκα δυτικά. Κατά καιρούς έχει υποστεί πολλές μετασκευές. Η ανέγερση του ναού ανάγεται στη παλαιοχριστιανική εποχή (6ος - 7ος αιώνας). Τον 11ο – 12ο αι. χρονολογείται το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου. Έχει συνδεθεί με την εικόνα του Ελκομένου, που οι βυζαντινοί μετέφεραν τον 12ο αιώνα στη Κωνσταντινούπολη.


Μονεμβασία, I. N. Ελκoμένου Χριστού

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.