25/10/2007
Μονεμβασία Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Πρόκειται για σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό του 1703 (Β’ ενετοκρατία), που βρίσκεται στη κάτω πόλη Μονεμβασίας. Από μια εντοιχισμένη επιγραφή, που βρίσκεται στο αέτωμα της εισόδου, προκύπτει ότι ο ναός κτίστηκε << εκ βάθρων>> από τον Μονεμβασιώτη ιατροφιλόσοφο Ανδρέα Λικίνιο, στην οικογένεια του οποίου ανήκει και το οικόσημο με τον δικέφαλο αετό. Πολλά από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του οικοδομήματος φανερώνουν την επίδραση της δυτικής τεχνοτροπίας. Κατά την περίοδο της Β’ τουρκοκρατίας (1715-1821) το οικοδόμημα χρησίμευσε σαν οπλοστάσιο, ενώ από το 1839 μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα χρησίμευσε σαν δημοτικό σχολείο, όπου φοίτησε και ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος.


Μονεμβασία Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.