25/10/2007
Μυκηναϊκό νεκροταφείο θολωτών λαξευτών τάφων στη Πελλάνα

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Στη θέση Σπηλιές ή Πελεκητή, κοντά στο σημερινό ομώνυμο χωριό, έχουν βρεθεί αρκετοί θολωτοί τάφοι. Ο μεγαλύτερος τάφος είναι βασιλικός, με θόλο διαμέτρου 10 μέτρων και χρονολογείται γύρω στο 1500 π.Χ. Δεξιά και αριστερά του μεγάλου αυτού τάφου υπάρχουν δύο μικρότεροι τάφοι, τοποθετημένοι συμμετρικά ως προς το μεγάλο.Το μέγεθος του μεγάλου τάφου, αλλά και τα πολλά και σπουδαία ευρήματα (χρυσά ελάσματα και φύλλα, αμφορείς, κοσμήματα, αλάβαστρα, κεραμικά) μαρτυρούν ότι η Πελλάνα ήταν ηγεμονικό κέντρο και από τη τεχνοτροπία των ευρημάτων προκύπτει, ότι αυτά καλύπτουν μια μεγάλη περίοδο (1500-1200 π.Χ.)


Μυκηναϊκό νεκροταφείο θολωτών λαξευτών τάφων στη Πελλάνα

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.