25/10/2007
Νερόμυλος στα Τάλαντα του Δήμου Μονεμβασίας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Βρίσκεται σε ένα πανέμορφο τοπίο, που ονομάζεται "φαράγγι του Μπαλλή" στο γραφικό χωριουδάκι Τάλαντα του Δήμου Μονεμβασίας. Παλιά στη θέση αυτή λειτουργούσαν 11 νερόμυλοι και εξυπηρετούσαν τους κατοίκους ενός μεγάλου τμήματος της νότιας Λακωνίας. Κατά την περίοδο της κατοχής, αλλά και μέχρι την ηλεκτροδότηση της περιοχής λειτουργούσαν αρκετοί νερόμυλοι. Ύστερα επειδή λιγόστεψαν και τα νερά οι μύλοι έπαψαν να λειτουργούν. Το 2003 ο πολιτιστικός σύλλογος των απανταχού Ταλαντιωτών <<η Αγία Τριάδα>> πήρε την απόφαση να αναστηλώσουν έναν από τους μύλους και να εντάξουν το έργο της αναστήλωσης στο πρόγραμμα Leader Plus. Τελικά τον Αύγουστο του 2006, παρουσία των αρχών του Νομού Λακωνίας και πλήθος κόσμου, έγιναν τα εγκαίνια του νερόμυλου και από τότε λειτουργεί επιδεικτικά και αλέθει σιτάρι σχεδόν κάθε Κυριακή ορισμένες ώρες.


Νερόμυλος στα Τάλαντα του Δήμου Μονεμβασίας

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.