25/10/2007
Νοταριακό έγγραφο του 1895

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Νοταριακή πράξη του 1895, πωλητήριο στους Μολάους Λακωνίας.


Νοταριακό έγγραφο του 1895
Νοταριακό έγγραφο του 1895

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.