25/10/2007
Νοταριακό έγγραφο [1899]

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Νοταριακό έγγραφο που συντάχθηκε στη Μονεμβάσια στις 15 Δεκεμβρίου του έτους 1899.


Νοταριακό έγγραφο [1899]
Νοταριακό έγγραφο [1899]

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.