25/10/2007
Νοταριακό έγγραφο [1901]

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Νοταριακό έγγραφο που αφορά περίληψη κατακύρωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού που πραγματοποιήθηκε στους Μολάους Λακωνίας.


Νοταριακό έγγραφο [1901]

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.