25/10/2007
Νοταριακό έγγραφο [1903]

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Νοταριακό έγγραφο που αφορά δωρεά μεταξύ ζώντων που πραγματοποιήθηκε στους Μολάους Λακωνίας στις 3 Νοεμβρίου του έτους 1903.


Νοταριακό έγγραφο [1903]
Νοταριακό έγγραφο [1903]

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.