25/10/2007
Νοταριακό έγγραφο [Ιανουάριος 1895]

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Περίληψη κατακύρωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού που έγινε στους Μολάους στις 29/01/1895.


Νοταριακό έγγραφο [Ιανουάριος 1895]

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.