25/10/2007
Ο φάρος του Γυθείου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο φάρος του Γυθείου βρίσκεται στο νησάκι Κρανάη και κατασκευάστηκε το 1873 με μάρμαρο από το Ταίναρο. Το ύψος του φάρου φθάνει τα 23 μέτρα


Ο φάρος του Γυθείου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.