25/10/2007
Ο χειρόμυλος

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο χειρόμυλος αποτελείτο από δύο κυλινδρικές πέτρες διαστάσεων ενός μεγάλου ταψιού και ήταν τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη. Στο κέντρο της κάτω πέτρας είχε φυτευτεί σταθερά ένας άξονας, γύρω από τον οποίο περιστρεφόταν η επάνω πέτρα, στο κέντρο της οποίας υπήρχε μια τρύπα για να περνά ο άξονας, αλλά και ο καρπός που ήθελαν να αλέσουν. Για να μη εφάπτονται τελείως οι πέτρες στη βάση του άξονα τοποθετούσαν μια σιδερένια ροδέλα, που κρατούσε τις δύο τριβόμενες επιφάνειες σε κάποια απόσταση, γιατί διαφορετικά το προϊών του μύλου θα ήταν σαν αλεύρι. Σε κάποιο σημείο κοντά στη περιφέρεια της επάνω πέτρας υπήρχε μια ξύλινη χειρολαβή με την οποία η νοικοκυρά την περίστρεφε πάνω στη κάτω πέτρα. Στο χειρόμυλο κόβανε σιτάρι για πλιγούρι, φάβα κτλ.


Ο χειρόμυλος

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.