25/10/2007
Οι σαμαράδες

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Μέχρι και τη 10ετία του 1930 οι χερσαίες μεταφορές αγαθών και ανθρώπων γίνονταν σχεδόν αποκλειστικά με τα ζώα. Το χερσαίο οδικό δίκτυο ήταν υποτυπώδες και η ορεινή μορφολογία του εδάφους δυσχέραινε τις μετακινήσεις. Το άλογο, το μουλάρι και το γαϊδούρι ήταν τα μέσα μεταφοράς. Έτσι οι καλοί σαμαράδες, που κατασκεύαζαν τα σαμάρια για τα ζώα αυτά, ήσαν περιζήτητοι και πρόσφεραν σημαντικό έργο.


Οι σαμαράδες

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.