25/10/2007
Πανηγυρίστρα Σκάλας Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Πρόκειται για σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο ναό σε ωραίες αναλογίες και κατασκευασμένος με καλή βυζαντινή τοιχοδομία. Ο τρούλος είναι κυλινδρικός με τέσσερα μόνο παράθυρα. Χρονολογείται στα τέλη του 10ου αρχές 11ου αιώνα μ.Χ. Σε επίσημη έκθεση του 1828 αναγράφεται σαν << εκκλησία κοινή των 10 χωριών του Έλους>>.


Πανηγυρίστρα Σκάλας Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.