25/10/2007
Κοινοτικά πηγάδια για την ύδρευση των χωριών

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Το πόσιμο και καθαρό νερό για τις ανάγκες του σπιτιού ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για τα περισσότερα χωριά, ιδίως της νότιας Λακωνίας, έως και τη 10ετία του 1950. Το τρεχούμενο νερό, στα περισσότερα χωριά, ήταν σπάνιο και η ύδρευση αυτών γινόταν από ιδιωτικές στέρνες, που μάζευαν το βρόχινο νερό, ή από κοινοτικά λιθόκτιστα πηγάδια, που τροφοδοτούσε ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής. Τα πηγάδια αυτά ήταν μνημεία ανεκτίμητης ιστορικής αξίας και τείνουν να εξαφανιστούν. Πάνω τους ήταν χαραγμένος ο μόχθος των περασμένων γενιών για την απόκτηση του νερού. Πάνω στο πέτρινο στρογγυλό περιστόμιο του πηγαδιού, υπήρχαν χαραγμένες οι αυλακώσεις, που με τον καιρό είχαν δημιουργηθεί από το σύρσιμο της τριχιάς πάνω στη πέτρα. Συνημμένη φωτογραφία από τη συλλογή του πολιτιστικού συλλόγου των απανταχού Συκεωτών, όπου φαίνεται πώς ήταν το 1935 η θέση «Καμπέρα» του χωριού Συκιά, που υπήρχαν τα κοινοτικά πηγάδια για την ύδρευση του χωριού. Στη φωτογραφία του 1935 φαίνεται ο μεγάλος σκεπαστός χώρος, που είχε διαμορφωθεί κατάλληλα, για να μπορούν ταυτόχρονα πολλές γυναίκες να πλένουν το ρουχισμό του σπιτιού τους. Υπήρχαν δηλαδή πολλές κτιστές εστίες, για το ζέσταμα του νερού και πολλές πλύστρες για το πλύσιμο των ρούχων. Υπήρχε επίσης πληθώρα μεγάλων σκαλιστών πέτρινων κορύτων για το πότισμα των ζώων


Η «Καμπέρα» το 1935

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.