25/10/2007
Συμβολαιογραφική πράξη: Πωλητήριο

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Χαρακτηριστικό πωλητήριο της εποχής [τέλη 19ου αιώνα] συνταγμένο στην Μονεμβάσια. Οι συμβολαιογραφικές πράξεις αποτελούν σημαντικότατη πηγή πληροφόρησης για την ιστορική έρευνα.


Συμβολαιογραφική πράξη: Πωλητήριο
Συμβολαιογραφική πράξη: Πωλητήριο

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.