25/10/2007
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης στεγάζεται σ’ ένα νεοκλασικό κτίριο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και χτίστηκε στα 1875-76. Στις αίθουσές του [εφτά τον αριθμό] εκτίθεται μόνο ένα μέρος από το σύνολο των ευρημάτων που στεγάζονται σε αυτό, διότι οι εκθεσιακοί χώροι του δεν μπορούν να φιλοξενήσουν όλα τα σημαντικά ευρήματα και έτσι πολλά από αυτά βρίσκονται, στις αποθήκες του Μουσείου. Τα ευρήματα, που εκτίθενται στις αίθουσες του μουσείου είναι από όλες τις περιόδους της ελληνικής αρχαιότητας και προέρχονται από όλες της περιοχές της Λακωνίας [τα σημαντικότερα βέβαια από τη περιοχή της Σπάρτης]. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται, έργα γλυπτικής από την αρχαϊκή μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο, τμήματα ψηφιδωτών δαπέδων ρωμαϊκής εποχής, επιγραφές, αμφορείς, ακρωτήρια μαρμάρινα και πήλινα, ευρήματα από τα ιερά του Μενελαείου, της Ορθίας Αρτέμιδος, της Xαλκιοίκου Αθηνάς, και του Αμυκλαίου Απόλλωνος.


Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.