25/10/2007
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης λειτουργεί από το 1973, μετά από την παραχώρηση του Δήμου Σπαρτιατών των βιβλίων της δημοτικής βιβλιοθήκης (περίπου 3000 τόμοι). Το 1989 η βιβλιοθήκη μεταστεγάστηκε στο νέο σημερινό κτίριο, το οποίο κατασκευάστηκε από το Υπ. Πολιτισμού, με πρόταση του Δήμου Σπαρτιατών, σε οικόπεδο που είχε δωρίσει ο Ευάγγ. Φιλιππόπουλος στο Δήμο. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί σύμφωνα με τα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα, που καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας των ελληνικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών και τη διακήρυξη της UNESCO. Τα σημερινά τμήματα της Βιβλιοθήκης για το κοινό είναι: - το τμήμα της Λακωνικής Βιβλιογραφίας, - το Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου, - τα τμήματα για τους ενήλικες και τα παιδιά, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού και χρήσης αναγνωστηρίων, - το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, - το Τμήμα Οπτικοακουστικών μέσων με δισκοθήκη και βιντεοθήκη, - το τμήμα ξενόγλωσσων βιβλίων και η Αμερικάνικη Γωνιά, - το Τμήμα Περιοδικών και Εφημερίδων, με σημαντική συλλογή λακωνικών εφημερίδων και περιοδικών αλλά και με περιοδικά ποικίλου ενδιαφέροντος


Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.