25/10/2007
Η Ακρόπολη της αρχαίας Σπάρτης

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Η Ακρόπολις της Σπάρτης βρίσκεται στο βόρειο μέρος της πόλης . Πάνω στην ακρόπολη υπήρχαν: Το μεγάλο ιερό της Αθηνάς Πολιούχου ή Χαλκιοίκου που βρισκόταν στην κορυφή του λόφου της ακρόπολης, πάνω από το θέατρο. Από πολύ παλιά υπήρχε τέμενος με βωμό. Στο ναό υπήρχε επένδυση από χάλκινα ελάσματα με ανάγλυφες παραστάσεις. Από αυτή την επένδυση πήρε και το όνομά της Χαλκιοίκου η Αθηνά. Το ιερό της Αθηνάς Πολιούχου ή Χαλκιοίκου ήταν το σημαντικότερο ιερό της αρχαίας Σπάρτης. Στο χώρο του γίνονταν δημόσιες συγκεντρώσεις, παρελάσεις και ιππικοί αγώνες. Εκεί είχαν καταφύγει, ζητώντας άσυλο, ο Λυκούργος, ο Παυσανίας και ο Άγις ο Δ. Τον 4ο αιώνα μ. Χ. ξεκίνησε η οικοδόμηση σπιτιών μέσα στον περίβολό του. Τον 10ο αιώνα μ. Χ. στα ανατολικά του ανεγέρθη η μεγάλη βασιλική του Χριστού Σωτήρα. και το μοναστήρι του Οσίου Νίκωνος. Η ακρόπολη οχυρώθηκε μόνο μετά τις επιδρομές των Ερούλων (267 μ.Χ.) και των Βησιγότθων (396 μ.Χ.)


Η Ακρόπολη της αρχαίας Σπάρτης

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.