25/10/2007
Τα γεωργικά εργαλεία

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Στο κατώι του αγροτικού σπιτιού [στο ισόγειο δηλαδή] ήταν τακτοποιημένα τα εργαλεία για τις γεωργικές δουλειές: Υπήρχαν ξινάρια, τσάπες, σκαλιστήρια, κασμάδες, για το σκάψιμο της γης. Τα δρεπάνια για το θέρισμα, τα δικράνια (δικριάνια) για το λίχνισμα του σταριού, το τσεκούρι, τα πριόνια, οι σβάρνες κτλ. Τα περισσότερα από αυτά ήταν φτιαγμένα στο σιδηρουργείο (γύφτικο) του χωριού, ή κάποιου διπλανού χωριού.


Τα γεωργικά εργαλεία

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.