25/10/2007
Το άλογο το πιο γρήγορο μεταφορικό μέσο της υπαίθρου μέχρι τα μέσα του 20ου αι.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Το άλογο στην Λακωνία αποτέλεσε το πιο γρήγορο μεταφορικό μέσο της υπαίθρου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Είναι, ένα ζώο προικισμένο από τη φύση. Διαθέτει: ένστικτο, μνήμη και κρίση, που μαζί με την οξεία όραση, ακοή, δύναμη και ταχύτητα έγινε ο σημαντικός σύντροφος του ανθρώπου. Με τη βοήθεια του αλόγου γινόταν το όργωμα, το αλώνισμα καθώς και η μεταφορά των αγαθών.


Το άλογο το πιο γρήγορο μεταφορικό μέσο της υπαίθρου μέχρι τα μέσα του 20ου αι.

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.