25/10/2007
Το λιοτριβείο [λιντριβειό]

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Το λιοτριβείο ήταν το εργαστήρι, όπου συνθλίβονταν οι ελιές και έβγαινε το λάδι. Η όλη διαδικασία παραγωγής του λαδιού γινόταν ως εξής: από το Νοέμβριο έως το Μάρτιο γινόταν η συλλογή του καρπού και ταυτόχρονα κάθε βράδυ η μεταφορά του στο λιοτριβείο. Ο καρπός αποθηκευόταν ξεχωριστά για τον κάθε παραγωγό, μέχρις ότου να συγκεντρωνόταν κάποια ικανή ποσότητα. Στη συνέχεια άρχιζε η επεξεργασία παραγωγής του λαδιού. Οι λιντριβιάρηδες (εργάτες του λιοτριβείου) έριχναν τις ελιές στο λιοτριβείο ή αλώνι (κυκλικός υπερυψωμένος χώρος, στον οποίο περιφερειακά υπήρχε χαμηλό τοιχίο), ανάμεσα σε τρία μεγάλα περιστρεφόμενα πέτρινα λιθάρια, τα οποία σύνθλιβαν και πολτοποιούσαν τις ελιές. Το όλο σύστημα πολτοποίησης αποτελείτο από τα τρία πέτρινα λιθάρια, τα οποία περιστρέφονταν γύρω από ένα ξύλινο κατακόρυφο άξονα, τον οποίο περιέστρεφε ένα ζεμένο ζώο. Μετά την πολτοποίηση των ελιών τον πολτό τον έβαζαν μέσα σε ειδικούς σάκους (τσαντίλες), φτιαγμένους συνήθως από τραγίσιο μαλλί. Τους σάκους τους τοποθετούσαν σε μια ειδική πρέσα (τον ένα πάνω στον άλλο πολλούς μαζί) και στη συνέχεια τους πίεζαν και έβγαινε το λεγόμενο άθερμο λάδι. Μετά βγάζανε τις τσαντίλες από τη πρέσα και αφού έριχναν μέσα στον πολτό ένα κουβά καυτό νερό, επακολουθούσε και δεύτερο στύψιμο. Το λάδι μαζί με το νερό έπεφτε σε έναν ειδικό μεταλλικό χώρο (το λιμπί), αλλά λόγω του διαφορετικού ειδικού βάρους γινόταν αυτόματα ο διαχωρισμός και το νερό έφευγε από ένα σωλήνα και χυνόταν προς τα έξω Τα νερά ήταν σκουρόχρωμα και λέγονταν λάντουρα. Σήμερα η πολτοποίηση των ελιών γίνεται με ηλεκτροκίνητα μέσα και σε ανοξείδωτους χώρους αφού πρώτα πλυθούν και διαχωριστούν από τα φύλλα. Στη συνέχεια πολτοποιούνται και συμπιέζονται. Προστίθεται νερό χλιαρό στον πολτό και, αφού περάσει από μηχανές που φιλτράρουν τυχόν ιζήματα, το νερό και το λάδι διαχωρίζονται σε φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες. Η διαδικασία είναι τελείως φυσική, χωρίς να προστίθενται άλλα υλικά (πέρα από το χλιαρό νερό) και σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας η θερμοκρασία διατηρείται χαμηλή.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.