25/10/2007
Το όργωμα

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Με το όργωμα η ανασκαφή του εδάφους είναι συνεχής και επομένως πιο παραγωγική από το σκάψιμο. Το όργωμα των χωραφιών γινόταν συνήθως με ένα ζευγάρι δυνατών ζώων (βόδια, άλογα, μουλάρια και σπάνια γαϊδούρια) μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το ζευγάρι αποτελείτο από δύο βόδια και το αλέτρι ήταν το ίδιο ξύλινο αλέτρι, που περιγράφει ο Ησίοδος (γι’ αυτό ονομάζεται ησιόδειο άροτρο). Βέβαια αργότερα επικράτησε το σιδερένιο αλέτρι και αντί για τα βόδια στα πεδινά χωριά χρησιμοποιούσαν τα άλογα και στα ορεινά τα μουλάρια. Η διαφορά μεταξύ ξύλινου και σιδερένιου αλετριού είναι η εξής: Το υνί του ξύλινου αλετριού αυλακώνει το έδαφος, ενώ αυτό του σιδερένιου αναστρέφει το οργωμένο χώμα.


Το όργωμα

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.