25/10/2007
Το φρούριο Κελεφά

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Σχεδιάγραμμα του φρουρίου της Μάνης Κελεφά. Εκ της Γενναδείου βιβλιοθήκης. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Το φρούριο Κελεφά
(Φωτογραφία: Ι.Κ.Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.