25/10/2007
Φρούριο της Μάνης [Πόρτο - Καγιό]

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Σχεδιάγραμμα του φρουρίου της Μάνης [Πόρτο Καγιό]. Εκ της Γενναδείου βιβλιοθήκης. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Φρούριο της Μάνης [Πόρτο - Καγιό]
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.