25/10/2007
Χάλκινα σκεύη νοικοκυριού

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Σε κάθε σπίτι θα υπήρχαν εκτός από τα πήλινα τσουκάλια, τα αναγκαία χάλκινα σκεύη, για την ετοιμασία του φαγητού, ή το βράσιμο υγρών (νερού, γάλακτος κτλ.). Τέτοια σκεύη είναι ο τέντζερης, το ταψί, ο ταβάς το λεβέτι κτλ. Ένα άλλο βασικό χάλκινο σκεύος απαραίτητο σε κάθε σπίτι ήταν το χαρανί (λεβέτι) για το βράσιμο μεγάλης ποσότητας υγρών, ή και τροφών.


Χάλκινα σκεύη νοικοκυριού

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.