25/10/2007
Χάρτης Ανατολικής και Μέσης Μάνης 1832

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Εκ του χάρτου της Πελοποννήσου της Γαλλικής Αποστολής [Paris 1832 του αποτυπωμένου εις Τόμον “ATLAS” της Γενναδίου βιβλιοθήκης. Περιοχή Ανατολικής και Μέσης Μάνης. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Χάρτης Ανατολικής και Μέσης Μάνης 1832
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.