25/10/2007
Χάρτης Επαρχίας Μονεμβασίας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Επαρχία Μονεμβασίας: Α) Τμήμα Κεντρικό και Βόρειο με σημειωμένα τα σύνορα προς Επαρχία Μυστρά Β) Τμήμα Κεντρικό και Νότιο [Χερσόνησος Μονεμβασίας – ακρωτήριο Μαλέα] Εκ του Χάρτου IV της Πελοποννήσου της Γαλλική Αποστολής [Paris1832] του αποτυπωμένου εις Τόμον «ATLAS» της Γενναδείου βιβλιοθήκης. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Χάρτης Επαρχίας Μονεμβασίας:
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.