25/10/2007
Χάρτης Επαρχίας Μυστρά

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Χάρτης της Επαρχίας Μυστρά: τμήμα Κεντρικό και Νότιο [Κάτω Ρίζα, Βαρδουνοχώρια, Ελοχώρια]. Εκ του Χάρτου IV της Πελοποννήσου της Γαλλική Αποστολής [Paris1832] του αποτυπωμένου εις Τόμον «ATLAS» της Γενναδείου βιβλιοθήκης. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Χάρτης Επαρχίας Μυστρά
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

’λλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.