25/10/2007
Χάρτης Λακωνίας Έκδοση 1833

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Από το χάρτη CARTE GENERAL DE MOREE ET DES CYCLADES Έκδοση
1833 Paris [EXPEDITION DE MOREE…] Η περιοχή ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ… [ευρέως] Εκ της Γενναδείου βιβλιοθήκης «ATLAS» Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Χάρτης Λακωνίας Έκδοση 1833
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.