25/10/2007
Χάρτης Περιοχής Βρουστοχώρια

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Περιοχή Βρουστοχώρια, οπισινά χωριά [Μυστρά] Λεοντάρι, Εμπλάκικα.
Εκ του Χάρτου IV της Πελοποννήσου της Γαλλική Αποστολής [Paris1832] του αποτυπωμένου εις Τόμον «ATLAS» της Γενναδείου βιβλιοθήκης. Από το βιβλίο: ΚΥΡ. Ν. ΣΤΑΠΠΑ, «η Λακωνία κατά την Τουρκοκρατίαν και Ενετοκρατίαν» Αθήναι 1993


Χάρτης Περιοχής Βρουστοχώρια
(Φωτογραφία: Ι.Κ. Στάππας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.