25/10/2007
Αρχαία πόλις Ακριαί

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Ο Πολύβιος την ονομάζει Ακρεαί, και ο Πτολεμαίος Ακρέα. Βρισκόταν στη σημερινή θέση Κοκκινιά και νοτιοανατολικά του αρχαίου Έλους. Η ίδρυσή της ανάγεται στους προϊστορικούς χρόνους, έγινε όμως σπουδαία πόλις κατά τους ιστορικούς χρόνους, γιατί ήταν το επίνειο των Γερονθρών και όλης της γύρω περιοχής. Ανήκε (από το 146 π.Χ.) στο Κοινό των Λακεδαιμονίων και στη συνέχεια (22 π.Χ.) στο Κοινό των Ελευθερολακώνων . Ο Παυσανίας αναφέρει ότι υπήρχε ανδριάντας του Νικοκλέους, ο οποίος είχε λάβει μέρος σε δύο ολυμπιάδες και είχε κερδίσει πέντε νίκες σε αγώνες.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.