25/10/2007
Πρώτο Βυζαντινή περίοδος

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Κατά τη πρώτη περίοδο των Βυζαντινών χρόνων, η Λακωνία υπαγόταν στη επαρχία της Ελλάδος και μετά την ίδρυση των θεμάτων υπαγόταν στο θέμα Πελοποννήσου. Ο στρατηγός αυτού του θέματος είχε έδρα τη Κόρινθο. Το 746 μ.Χ., όπως αναφέρει ο ιστορικός Θεοφάνης, ξεκίνησε από τη Μονεμβασία μολυσματική ασθένεια που έφθασε μέχρι τη Κωνσταντινούπολη και αποδεκάτισε το πληθυσμό της Λακωνίας. Κατά τον αποικισμό των Σλάβων στον ελλαδικό χώρο αρκετοί έφτασαν και στη Λακωνία. Οι πιο σημαντικοί απ’ αυτούς ήσαν οι Εζερίτες και οι Μελιγοί, που είχαν εγκατασταθεί στις πλαγιές του Ταΰγετου. Μέχρι το 807 μ.Χ. οι Σλάβοι ζούσαν ειρηνικά με τους Έλληνες. Ακολούθησε μια περίοδος από το 807 μέχρι το 922 μ.Χ. που με αλλεπάλληλες επαναστάσεις προσπάθησαν να ανεξαρτητοποιηθούν από τη κεντρική εξουσία. Τελικά υποτάχτηκαν και αναγκάστηκαν να πληρώνουν βαρείς φόρους. Μεταξύ δε του 10ου και του 13ου αι. μ. Χ. εκχριστιανίστηκαν και εξελληνίστηκαν.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.