25/10/2007
Ρωμαιοκρατία στη Λακωνία

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Μετά την άλωση της Κορίνθου [146 π.Χ.] και την υποταγή της Ελλάδος στους Ρωμαίους, η Σπάρτη και το Κοινό των Λακεδαιμονίων δεν έχασαν την ελευθερία τους και διατήρησαν πολλά προνόμια που είχαν σαν σύμμαχοι της Ρώμης. Το 22 π.Χ. το Κοινό των Λακεδαιμονίων μετονομάστηκε σε Κοινό των Ελευθερολακώνων. Από τότε και μέχρι τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. η Σπάρτη και οι πόλεις που ανήκαν στο Κοινό των Ελευθερολακώνων, πέρασαν μια περίοδο μεγάλης ακμής (π.χ. στο Γύθειο σώζονται ερείπια οικοδομημάτων με ψηφιδωτά δάπεδα, υδραγωγείο, λουτρά και θέατρο, των ρωμαϊκών χρόνων, αλλά και στη Σπάρτη και σε άλλες πόλεις υπάρχουν ευρήματα που μαρτυρούν αυτήν την περίοδο ακμής). Για τους χρόνους της ύστερης αρχαιότητας οι ιστορικές πηγές είναι ελάχιστες. Ξέρουμε ότι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Καρακάλλας είχε συγκροτήσει δύο στρατιωτικούς λόχους από Λάκωνες. Μετά τη διαίρεση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η Λακωνία, όπως και η υπόλοιπη Πελοπόννησος πέρασε στη δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης. Από το 3ο μ.Χ. αιώνα ξεκίνησαν οι βαρβαρικές επιδρομές και λεηλασίες στη Λακωνία, ενώ τον 4ο αι. μ.Χ. και μετά από το φοβερό σεισμό του 375 μ.Χ. οι επιδρομές των Γότθων του Αλάριχου (396 μ.Χ.) είχαν ως αποτέλεσμα την οριστική καταστροφή της Σπάρτης και όλης της Εκατόμπολης της Λακωνικής. Πάνω στα ερείπια της κατεστραμμένης αρχαίας Σπάρτης χτίστηκε τον 5ο αι. μ.Χ., η χριστιανική πόλη με το όνομα Λακεδαίμονα ή Λακεδαιμονία, που ήταν έδρα επισκοπής και η οποία στο συνέδριο του Ιεροκλή αναφέρεται σαν Μητρόπολη της Λακωνικής.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.