25/10/2007
Φραγκοκρατία στη Λακωνία

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Κατά τη διάρκεια της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 στη Λακωνική δύο πόλεις ήταν ακμαίες η Λακεδαιμονία και η Μονεμβασία, εκ των οποίων η πρώτη κυριεύθηκε από τους Φράγκους το 1207 και η δεύτερη παραδόθηκε, κατόπιν συνθήκης και με όρους το 1249 στο Γουλιέλμο Βιλλαρδουίνο. Αυτός αφού βελτίωσε την οχύρωση της Μονεμβασίας, έχτισε ακόμη τρία οχυρά: τον Μυστρά, τη Μαΐνη και το Λεύκτρο. Οι Φράγκοι έκτισαν επίσης και το κάστρο του Πασσαβά, όπου ιδρύσανε μια βαρονία, όπως στη Λακεδαιμονία και στο Γεράκι. Το 1259 στη μάχη της Πελαγωνίας αιχμαλωτίστηκε ο Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος από τον Ιωάννη Παλαιολόγο και αναγκάστηκε, να παραδώσει το1262 στους Βυζαντινούς για την απελευθέρωσή του τα κάστρα του Μυστρά, της Μαΐνης και της Μονεμβασίας. Εν συνεχεία ακολούθησαν μεταξύ Φράγκων και Βυζαντινών διάφορες συγκρούσεις με νικητή τον Βιλλαρδουίνο. Μετά το θάνατο του Βιλλαρδουίνου το 1278, η Λακωνία πέρασε στους Παλαιολόγους, οι οποίοι, με έδρα το Μυστρά, ίδρυσαν το Δεσποτάτο του Μορέως. Επί δύο αιώνες η Λακωνία και το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου κυβερνήθηκε από τους Παλαιολόγους έως το 1460.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.