29/10/2007
Γεράκι Ι.Ν. Ιωάννου Χρυσοστόμου Ρωμαϊκές επιγραφές

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Στον Ιερό Ναό του Ιωάννου Χρυσοστόμου στο Γεράκι Λακωνίας ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τις εντοιχισμένες ρωμαϊκές επιγραφές.


Γεράκι Ι.Ν. Ιωάννου Χρυσοστόμου Ρωμαϊκές επιγραφές

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.