29/10/2007
Γεράκι. Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας

Μικρός σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο. Στο εσωτερικό του υπάρχουν τοιχογραφίες του 12ου αιώνα.


Γεράκι. Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.