05/02/2008
Μονή Αγ. Γεωργίου Ενδύσσενας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εγκαταλειμμένο μοναστήρι του 18ου αι. σε πολύ όμορφη τοποθεσία, κοντά στο Ορεινό Κορακοβούνι. Έχει επισκευαστεί και αποτελεί χώρο αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.