05/02/2008
Φαράγγι του Βρασιάτη (Ζαρμπάνιτσας)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ανάμεσα στα χωριά Πραστός και Αγ. Ανδρέας βρίσκεται το εντυπωσιακό φαράγγι του Βρασιάτη (Ζαρμπάνιτσα). Ο επισκέπτης μπορεί να δει μικρούς καταρράκτες και λίμνες, ειδικά στην αρχή του καλοκαιριού.τους


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.