05/02/2008
Φαράγγι Μαζιάς

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Περίπου από τη Μονή Κοντολινάς, ξεκινά άλλο ένα υπέροχο φαράγγι. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει καταφύγιο θηραμάτων, αλλά και πολύ σημαντική χλωρίδα. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα σπάνια βότανα που ευδοκιμούν στην περιοχή.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.