05/02/2008
Agios Panteleimon

University of Peloponnisos

Agios Panteleimon is a small village in Mount Parnonas, over the Vrasiatis river. The village is connected with Kastanitsa through the E4 trail. Also, a few kilometres outside the village is the Monastery of Orthokostas (Artokostas) and the abandoned monastery of Agios Dimitrios (Reontino).


Audio-Video files
No audio or video files.

Other files
No other files.