05/02/2008
Αγ. Σώστης

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μικρό χωριό έξω από την Τρίπολη σε σημαντική αρχαιολογική θέση, μιας και εκεί τοποθετείται η αρχαία Τεγέα και συγκεκριμένα η ακρόπολή της. Ειδικότερα στο κέντρο του χωριού έχουν ανακαλυφθεί τμήματα αρχαίου ναού του ονομαζόμενου Ιερού της Δήμητρας και της κόρης. Σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να δει τον περίβολο του ναού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η περιοχή είναι γεμάτη με αρχαιότητες και σε χωράφι του χωριού υπήρχαν αμέτρητα πήλινα αγάλματα. Το γεγονός αυτό έκανε τον Κ. Ρωμαίο, τον άνθρωπο που έκανε τις ανασκαφές στον χώρο, να το ονομάσει χωράφι-μουσείο.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.