05/02/2008
Το φαράγγι της Λεπίδας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αν και σχετικά μικρό, το φαράγγι της Λεπίδας διαθέτει υπέροχη φυσική ομορφιά. Οι δύο καταρράκτες του 45 και 70 μέτρων εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Η πρόσβαση στο φαράγγι γίνεται από τα Κ. Δολιανά και από τα Καστριτοχώρια.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.